Priorytetem Ośrodka Medycznego Praktident jaki wynika z działania nastawionego na długofalowość jest przede wszystkim satysfakcja Pacjenta, utrzymania rosnącej pozycji na rynku usług medycznych, podnoszenie jakości usług. Zatrudniamy wykwalifikowany personel medyczny jaki wykonuje usługi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Poszerzamy ofertę na świadczenie usług o nowe dziedziny medycyny, szkolimy i doskonalimy naszych pracowników, monitorujemy poziom satysfakcji i zadowolenia pacjentów, dbamy o zdrowie i dobro naszych Pacjentów, jesteśmy nastawieni na pomoc, mając na uwadze dobro, prawa pacjentów i stworzenie miłej atmosfery – chcemy tworzyć nową jakość prywatnych ośrodków medycznych.

Aby realizować naszą strategię wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z wymogami ISO 9001:2008, stale poszerzamy naszą bazę sprzętów medycznych o najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, a także podnosimy nasze kwalifikacje w oparciu o certyfikowane kursy.